Activiteitenkalender 2017

VZW CATO

Vriendenkring Hart- en Vaatpatiënten, regio Dender, Schelde, Durme

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2018

 

Alle effectieve en steunende leden, ereleden en adverteerders worden hierbij vriendelijk uitgenodigd op de

 

 

Algemene Statutaire Vergadering en Nieuwjaarsreceptie

 

Zaterdag 3 februari 2018 om 16.00 uur

Koninklijk Technisch Atheneum, Begijnhoflaan 1, Dendermonde

 

Agenda

 

1. Welkomstwoord door de voorzitster

2. Verslag van de vorige Algemene Statutaire Vergadering 2017

3. Administratief jaarverslag door de secretaris

4. Financieel jaarverslag door de penningmeester

5. Voorstel begroting 2018 door de penningmeester

6. Verlenen van ontlasting aan de leden van de Raad van Bestuur

7. Wijziging samenstelling Raad van Bestuur

8. Statuten en Huishoudelijk Reglement

9. Voorstelling activiteitenkalender 2018

10. Varia

 

VZW Cato biedt alle aanwezigen een drankje aan om te klinken op het nieuwe jaar. Na de vergadering is er voor iedereen gebak met koffie/thee. Einde voorzien om 19.00 uur.

 

Namens de Raad van Bestuur

Reinhilde Van HoyweghenRudy De Brandt

VoorzitterSecretaris

 

Mogen wij uitdrukkelijk vragen, en dit om praktische redenen, uw deelname te willen bevestigen ten laatste op 20 januari 2018 bij de voorzitster Mevr. Reinhilde Van Hoyweghen, 052 22 44 00 of

0496 47 88 22, via email: vanhoyrein@gmail.com

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

WEEKEND AAN ZEE

OOSTENDE

VAYAMUNDO

 

vrijdag 23 maart 2018 tot en met zondag 25 maart 2018

 

Inbegrepen in de prijs:

 

-Reis met luxe autocar naar Zeebrugge, Oostende op 23/3 en terugreis op 25/3

-Bezoek met gids aan de haven van Zeebrugge op vrijdagvoormiddag

-Overnachtingen in Vayamunde Oostende (nieuwe kamers)

-Alle maaltijden

-Dranken tijdens de maaltijden

-Alle activiteiten door Cato georganiseerd

-Verzekering

 

Prijs per persoon leden Cato € 170, niet leden Cato € 195

Supplement voor éénpersoonskamer bedraagt € 30

 

Inschrijven:

ten laatste op 16 februari 2018

enkel en alleen door overschrijving van het VOLLEDIGE BEDRAG op

rekening BE92 0011 9545 9423 GEBABEBB

van vzw Cato Dendermonde

*Het activiteitenprogramma zal aangepast zijn aan de weersomstandigheden en de mobiliteitsmogelijkheden.

 

Alle info kan je bekomen:

Tot 20 januari 2018 bij de voorzitster, Albert De Bock en Daniël Van Haver

Na 20 januari 2048 bij Albert De Bock en Daniël Van Haver.

 

Gedetailleerd programma

 

 

Vrijdag 23 maart 2018

08.00 u. vertrek op De Bruynkaai

Bezoek aan de haven van Zeebrugge met gids.

13.00 u. middagmaal in Vayamundo Oostende

Installatie in de kamers.

15.30 u. wandeling Ensor en luchthaven

18.00 u. avondmaal

20.00 u. dansinitiatie, demo’s en dansles

 

Zaterdag 24 maart 2018

Ontbijt tussen 7.30 u. en 9.00 uur

10.00 u. zwemmen, petanque, volksspelen

12.30 u. middagmaal

14.00 u. bezoek aan Fort Napoleon door middel van

- wandelen, overzet, wandelen

- tram, overzet, wandelen

- tram

18.30 u. avondeten

Gevolgd door dansavond Vayamundo

 

Zondag 25 maart 2018

Ontbijt tussen 7.30 en 9.00 uur

10.00 u. bezoek aan de Japanse tuin of volksspelen

12.30 u. middagmaal

14.00 u. Quiz of vrije wandeling Oostende

16.00 u. vertrek naar Dendermonde

 

Het programma wordt ter plaatse aangepast naar gelang de weersomstandigheden.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

28 april 2018

Openingswandeling te Hamme

Info in volgend Harteblad

 

 

 

 

26 mei 2018

Daguitstap

Volkspelenroute in en rond Poperingen

 

 

 

 

28 juni 2018

Wandeling en barbecue in Dendermonde

 

 

 

21 september 2018

Week van het Hart

Info-avond

 

 

 

29 september 2018

Nazomerwandeling

 

 

 

6 oktober 2018

’t Echt Dérremonds Theaoter

 

 

 

20 oktober 2018

Kaas- en wijnavond

 

 

 

24 november 2018

Slotwandeling

 

 

 

1 december 2018

Eindejaarsfeest